ha noi lao cai

VÉ TÀU LỬA ĐÀ NẴNG ĐI TUY HÒA

Vé tàu Đà Nẵng đi Tuy Hòa Khoảng cách: 407km. Tần suất: 6 chuyến/ngày. Giá vé: Từ 122.000đ đến 521.000đ Ký hiệu: ĐH: Máy lạnh, HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SE8 không bao gồm tiền ăn. Bảng giá vé tàu lửa đà nẵng đi Tuy Hòa.

Bảng giá: Vé tàu lửa Đà Nẵng đi Tuy Hòa
Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi
– Khoảng cách: 330km – Mỗi ngày có khoảng: 7 chuyến/ngày
Thời gian đi – đến
SE5 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (240.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (470.000 đ)
01:43AM – 8:52AM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng – 19 phút
TN1 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (190.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (210.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (200.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (490.000 đ)
08:04AM – 16:25PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng – 21 phút
SE21 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (360.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
09:55AM – 17:58PM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng – 3 phút
SE1 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (600.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
11:41AM – 19:18PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng – 37 phút
SE3 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (280.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (620.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (700.000 đ)
13:15PM – 20:11PM
Tổng thời gian đi: 6 tiếng – 56 phút
NH1 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (200.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (380.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (490.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (620.000 đ)
19:49PM – 03:50AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
SE7 Đà Nẵng đi Tuy Hòa Ngồi Cứng (230.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (290.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (420.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
22:47PM – 06:16AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
Đặt vé tàu hỏa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *