ha noi lao cai

VÉ TÀU LỬA NHA TRANG ĐI TAM KỲ

  1. Bảng giá vé tàu hỏa Nha Trang đi tam kỳ giảm giá cho đoàn trên 3 người.
  2. Giảm giá cho khách tại Nha Trang và Tam kỳ
  3. Bán vé tàu tết nha trang đi tan kỳ quảng nam.
Bảng giá: Vé tàu lửa Nha Trang đi Tam Kỳ
– Khoảng cách: 385km – Mỗi ngày có khoảng: 6 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi – Giá Thời gian đi – đến
SE2
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (410.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (650.000 đ)
03:21AM – 11:12AM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng – 51 phút
SE4
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (310.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (430.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (660.000 đ)
05:00AM – 12:29PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng – 29 phút
NH2
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (290.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (400.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (450.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (600.000 đ)
08:45AM – 17:57PM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng – 12 phút
NH2
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (330.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (350.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (460.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (770.000 đ)
13:27PM – 21:24PM
Tổng thời gian đi: 7 tiếng – 57 phút
SE22
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (280.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (390.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (480.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (590.000 đ)
20:11PM – 04:58AM
Tổng thời gian đi: 8 tiếng
TN2
Nha Trang đi Tam KỳĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (220.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (240.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (310.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (330.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (440.000 đ)
22:57PM – 07:38AM
Tổng thời gian đi: 9 tiếng

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

Đặt vé tàu hỏa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.